Detector open deur

Detector open deur

Deze detector verklikt elke poging tot binnendringen en stuurt een signaal naar de Jenile-meldsystemen ((CBM14, FF8I14, VPWS14, FP16).